Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και έχουν έδρα τους τον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας .

Στηρίζουμε εμπράκτως τους επαγγελματίες του δήμου μας !

Η διαφημιστική καμπανιά ισχύει, μέχρι το άνοιγμα όλων των καταστημάτων του δήμου μας !

Οι επιχρίσεις που βλάπτε παρακάτω είναι αυτές που δήλωσαν συμμέτοχη !!

Πεοαθ & Ηρας 0, Μάνδρα Αττικής. Phone: 211 4032213. Mobile: + 30 6977590203. Web: GoldenstyleCatering.gr.
Στρατηγού Ρόκα Νικόλαου 116

Επιλέγουμε και ακούμε ραδιόφωνα της περιοχής μας !